Jak pracuję

Psychoterapia integracyjna

 

Wybór metod pracy zależy w dużej mierze od osoby, która zgłasza się po pomoc oraz od problemu, z jakim przychodzi. W przypadku krótkoterminowego wsparcia dotyczącego bieżących trudności staram skupić się na zasobach osoby zgłaszającej się po pomoc, stworzyć warunki sprzyjające dostrzeżeniu pełnego obrazu sytuacji, w której się znalazła i na tej podstawie podążać w kierunku odzyskania równowagi psychicznej. W przypadku, kiedy Jej trudności mają swoje źródła w minionych, bolesnych doświadczeniach i wymagają długoterminowej psychoterapii pracuję integracyjnie. Psychoterapia integracyjna jest nurtem, który łączy dorobek wielu szkół psychoterapeutycznych m.in. humanistycznej, poznawczo-behawioralnej, Gestalt-u. Czerpiąc z tego, co w nich najlepsze, terapeuta integracyjny nie ogranicza się do rozumienia osoby, której pomaga tylko w jeden określony sposób, lecz mając szersze spojrzenie stara się zrozumieć Jej trudności z różnych perspektyw. Fakt ten implikuje możliwość stosowania różnych metod, lepszego ich dopasowania do potrzeb i problemów korzystającego z pomocy.

Głównym celem pracy terapeutycznej jest zmiana rozumiana jako modyfikacja sposobu myślenia o sobie oraz funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi, a w konsekwencji poprawa jakości życia. Zawsze jednak podstawową wartością w pomaganiu innym jest dla mnie nawiązanie relacji opartej na zaufaniu i akceptacji drugiego człowieka, zrozumieniu Jego trudności, potrzeb i dążeń. Pomaganie we wszystkich formach, jakie oferuję to dla mnie szczególny rodzaj spotkania z drugim człowiekiem, rozmowy skoncentrowanej na osobie potrzebującej pomocy.